Pas verschenen: Non-fictie

Boudewijn Bakker: Landschap en wereldbeeld. Van Van Eyck tot Rembrandt. THOTH, 488 blz. €34,90

Doorwrochte studie over de vraag of het geschilderde landschap destijds voor de beschouwer meer betekende dan een aardige verbeelding van de natuur. Bakker graaft diep in de religieuze en filosofische literatuur van de zestiende en zeventiende eeuw om het denken van toen te reconstrueren.

Nicoline van der Sijs: Hondsdraf.

Waar komen onze woorden vandaan? Sdu Uitgevers, 150 blz. €12,50

Alweer een boek van de productieve etymoloog en lexicograaf Van der Sijs. Nu over de herkomst van Nederlandse woorden, thematisch geordend, met hoofdstukken over klanknabootsingen, leenwoorden en bargoense woorden. Ook vermeende herkomst krijgt aandacht. Hangmat heeft bijvoorbeeld niets met hangen te maken, maar stamt van het Spaanse hamaca, ontleend aan een indianentaal.

Loes Derksen en Mariëtte Willemsen (red.): Wat maakt gelukkig. Hedendaagse filosofische visies. Atlas, 205 blz. €16,50

Bundel met opstellen van acht Nederlandse filosofen over de vraag naar geluk. Allen gaan te rade bij hedendaagse denkers als Simone Weil, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt en Iris Murdoch.

Ab Hoving en Cor Emke: Het schip van Willem Barents. Een hypothetische reconstructie van een laat-zestiende-eeuws jacht. Verloren, 128 blz. €47,–

Zich baserend op wrakstukken en oude afbeeldingen proberen de auteurs een beroemd schip uit de Nederlandse geschiedenis te reconstrueren. Barents en Van Heemskerk strandden ermee op Nova Zembla. Het boek is zeer gedetailleerd, bevat uitvoerige bestektekeningen en een cd-rom.

Maarten Bollen: Op zoek naar de onderste steen. Het grootste rechercheonderzoek uit de Nederlandse politiegeschiedenis. Bert Bakker, 480 blz. €19,95

Kroniek van de gebeurtenissen die op 13 mei 2000 begonnen met de ontploffing van een vuurwerkfabriek in Enschedé. Een comlete woonwijk werd weggevaagd, er vielen 22 doden en er waren meer dan duizend gewonden. Bollen reconstrueerde nauwgezet de verwarring van de eerste uren, de hulpverlening en het één jaar durende onderzoek.