Oppositie Duitsland steunt beleid Zalm

Angela Merkel, die de CDU/CSU-oppositie in de Duitse Bondsdag aanvoert, heeft gisteren haar steun uitgesproken voor de opvatting van de Nederlandse regering dat de begrotingsregels van het Stabiliteitspact strikt moeten worden nageleefd. Merkel noemde het bij het uitspreken van de jaarlijkse Norbert Schmelzer-lezing in Den Haag van belang dat de stabiliteitscriteria ook worden opgenomen in het Europese grondwetsverdrag, waarover thans nog wordt onderhandeld.

De Duitse regering van kanselier Schröder heeft zich de laatste jaren niet aan de begrotingsregels van het pact gehouden. In het bijzonder minister Zalm (Financiën) heeft Duitsland daarom herhaaldelijk fel gekritiseerd. Ook Nederland zelf bleek overigens vorig jaar de begrotingsnormen van het pact te hebben overschreden. Anders dan Duitsland heeft Nederland echter bezuinigingen aangekondigd om de eigen begroting weer op orde te krijgen.

Merkel was in Den Haag op uitnodiging van het CDA. Eerder had ze tegenover journalisten verklaard dat ze het niet eens was met haar gastheren over de vraag of er eventueel eind dit jaar onderhandelingen moeten beginnen met Turkije over een lidmaatschap van de Europese Unie. Merkel zei ,,geen valse hoop'' bij de Turken te willen wekken. Turkije kan volgens haar slechts een `geprivilegieerd partnerschap' met de EU worden aangeboden, geen volledig lidmaatschap. Ze wees er bovendien op dat de EU al moeite genoeg zal hebben de aanstaande uitbreiding met tien nieuwe lidstaten tot een goed einde te brengen.

De lijn van het CDA daarentegen is dat Turkije wel lid kan worden mits het voldoet aan alle criteria die daarvoor door de EU zijn vastgesteld. Merkel zei overigens dat ze over de Turkse kwestie verschillende geluiden had gehoord in het CDA, maar ze wilde niet nader ingaan op die interne verschillen.

Tijdens haar Schmelzer-rede onderstreepte Merkel verder het belang van de christelijke wortels van Europa, al bracht ze dat niet expliciet in verband met de vraag of Turkije wel lid van de EU mag worden.

Merkel voorspelde dat Nederland tijdens zijn voorzitterschap van de EU afgezien van de `Turkse kwestie' zijn handen vol zal krijgen aan de discussie over de meerjarenbegroting. Bij deze zogeheten financiële perspectieven gaat het om een begrotingskader voor de komende zeven jaar. Er worden in het bijzonder heftige debatten verwacht tussen de lidstaten over de uitgaven voor landbouw en voor de structuurfondsen voor achtergebleven gebieden.