Omstreden foto's vrijgegeven

Tot woede van het Amerikaanse ministerie van Defensie is de beperking van de publiciteit rond de dood van Amerikaanse militairen, de zogeheten coffin coverage, gedeeltelijk opgeheven. Begin deze week zijn op grond van de Amerikaanse Wet op vrijheid van informatie meer dan 300 foto's vrijgegeven waarop doodskisten bedekt met de Amerikaanse vlag zijn te zien.

Het Witte Huis heeft sinds het begin van de oorlog in Afghanistan en Irak getracht de coffin coverage beperkt te houden, volgens woordvoerders van de president uit respect voor de nabestaanden. Critici geloven evenwel dat de regering-Bush het slechte nieuws over de oorlog bewust uit de publiciteit houdt. Een van die critici, Russ Kick, voert op zijn website www.thememoryhole.org al langer een pleidooi voor volledige openheid. Hij is ook de persoon die via de Freedom of Information Act beschikking heeft gekregen over de foto's. Die zijn met tegenzin vrijgegeven door Dover Air Force Base in Delaware, de militaire basis waar de stoffelijke overschotten van de omgekomen Amerikaanse militairen vanuit het buitenland aankomen.

Tot dusver heeft slechts één Amerikaanse krant, de Seattle Times, een soortgelijke foto op haar voorpagina gezet. Die was afkomstig van twee werknemers van een bedrijf dat in opdracht van het ministerie van Defensie de kisten transporteert. Het bedrijf, Maytag Aircraft, heeft direct na het verschijnen van de foto de twee betrokken werknemers ontslagen.

In de jaren tachtig en negentig werden nog regelmatig foto's van met vlaggen omwikkelde kisten afgedrukt. Maar de regering van president George Bush bracht daar verandering in. In maart 2003 werd de toen geldende beperkingen verder aangescherpt en werd alle verslaggeving van de terugkeerceremonies voor omgekomen militairen verboden.

Tijdens de oorlog in Vietnam werd Washington voortdurend geplaagd door aanhoudende jobstijdingen en de eindeloze herhaling van beelden van strak in de Stars en Stripes gewikkelde kisten. Verscheidene verbitterde Amerikaanse politici en militaire leiders uit die tijd geloven nog steeds dat die negatieve media-aandacht de Amerikaanse nederlaag in Vietnam heeft bevorderd.