Nota: wateren pas in 2027 schoon

De meeste Nederlandse wateren zullen niet in 2015, maar pas in 2027 schoon zijn. Het kabinet streeft naar een ,,pragmatische uitvoering'' van de Europese Kaderrichtlijn Water.

6