Kwart bedrijven nog niet rookvrij

Meer dan een kwart van de bedrijven heeft nog geen maatregelen getroffen om zijn niet-rokende werknemers afdoende te beschermen tegen tabaksrook. Sinds dit jaar hebben werknemers door de nieuwe Tabakswet recht op een rookvrije werkplek, maar schoonmakers, onderhoudspersoneel en chauffeurs staan nog vaak ongewenst bloot aan tabaksrook.

Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerd onderzoek van FNV Bondgenoten. De vakbond heeft bijna vierhonderd ondernemingsraden gevraagd naar het rookbeleid binnen hun bedrijf. Daaruit blijkt dat bij 7 procent van de bedrijven er nog geen werk van is gemaakt. Een vijfde heeft misschien wel op papier maatregelen genomen, maar daar is in de praktijk sprake van een soort gedoogbeleid.

Dat nu ruim 70 procent van de bedrijven een rookvrije werkplek garandeert, betekent volgens Bondgenoten dat de nieuwe Tabakswet zijn effect heeft. ,,Maar als je bedenkt dat bedrijven twee jaar de tijd hebben gekregen om zich voor te bereiden op de wet, is het wel teleurstellend'', aldus beleidsadviseur arbeidsomstandigheden J. Warning van de vakbond.

Bovendien mag het beschermen van de niet-roker het uitgangspunt zijn, volgens de vakbond moet het leven van de roker niet onmogelijk gemaakt worden. ,,Rokers staan vaak letterlijk in de kou'', stelt Bondgenoten. In 40 procent van de bedrijven levert het rookbeleid problemen op voor de rokende werknemers.

In iets minder dan 20 procent van de bedrijven geldt een totaal rookverbod. Bijna 60 procent van de ondernemingen heeft aparte rookruimtes, maar het komt veel voor dat deze slecht geoutilleerd zijn. Zo wordt de rook in een op de vijf bedrijven door de rest van het gebouw verspreid en is bij 15 procent geen ventilatie of afzuiging.

Verder noemt de vakbond de gemiddelde loopafstand naar een rookruimte van 2,5 minuut veel te lang. Bondgenoten pleit voor meer rookruimtes in de bedrijven, zodat er minder tijdverlies ontstaat.

De bond vindt het ook niet kunnen dat rokers bij een op de drie bedrijven te maken hebben met verslechtering van hun arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld dat ze langer op het werk moeten blijven om de rookpauzes in te halen.

De vakbond overweegt hierover een proefproces te beginnen.