Het slachthuis is verreweg de beste leerschool

Het is even wennen dat Simon Kernick zich als verteller zowel inleeft in politieman John Gallan als in crimineel Max Iversson. Het duurt even voordat je beseft dat de namen boven de onderafdelingen van hoofdstukken aangeven wie er de komende bladzijden tot je spreekt. Aan stijl en woordkeus merk je het verschil niet. Aan de handelingen daarentegen wel. Iversson is vanaf de eerste bladzijde als huurling betrokken bij een duister zaakje dat veel groter is dan hij beseft. Een team van ex-Joegoslaviëgangers dat een zakelijke transactie begeleidt; dat stinkt naar misdaad met de grote M van Maffia?

Inderdaad, Iversson en zijn mannen belanden in een aaneenschakeling van bloedstollende, keiharde acties die door Kernick met veel oog voor detail worden beschreven, alsof hij stage heeft gelopen in een slachthuis. Het is na Het recht in eigen hand pas Kernicks tweede boek, maar wat de bloederige schrijfprestaties betreft doet hij nu al voorzichtig denken aan James Ellroy.

Kernick werkt psychologisch in drie tinten, blank (Gallan), grijs (Iversson) en zwart (maffia-familie Holtz); in de sadisten van Holtz weigert Kernick zich kennelijk in te leven. Maar Iversson, toch ook geen lieverdje, komt als verteller prima uit de verf. Pas tegen het einde maakt Kernick een moreel onderscheid tussen boef en speurder.

Gallan typeert zichzelf als volgt: `Het was mijn roeping. De constante drang om te zorgen voor gerechtigheid met betrekking tot slachtoffers en nabestaanden aan wie de gerechtigheid door een speling van het lot was ontzegd.' En Iversson merkt op: `Ik ben geen slechte jongen, om eerlijk te zijn.' De lezer weet dan inmiddels beter.

Tot dan toe fascineert de psychologische verhouding tussen auteur en ik-vertellers. Helaas weet Kernick nu al te goed dat lezers na de brute verstoring van de veilige wereld maar behoefte hebben aan twee dingen: rechtvaardigheid en herstel van de rust.

Simon Kernick: Een moord voor een moord. Uit het Engels vertaald door Jan Mellema. A.W. Bruna, 197 blz. €17,50

    • Gert Jan de Vries