Filmfonds neemt leiding bij Docuzone

Het Filmfonds neemt de dagelijkse leiding over bij Docuzone, een project waarbij in 15 filmtheaters elke twee weken nieuwe documentaires worden vertoond. Docuzone gaat de activiteiten sterk uitbreiden.

Het Nederlands Fonds voor de Film heeft Huub Roelvink, oud-programmeur van verschillende filmtheaters, benoemd tot projectmanager. De huidige directeur Paul de Bont stapt op.

De Bont vertrekt aan de vooravond van een flinke schaalvergroting van Docuzone, op nationaal en internationaal niveau. In Nederland wordt het aantal bij het project aangesloten filmtheaters dit najaar uitgebreid van 15 naar 35. Bovendien zal de digitale vertoningsapparatuur worden vernieuwd en opgetrokken naar een kwaliteit die de vergelijking met gewone filmprojectie moet kunnen doorstaan. Voor deze operatie heeft de Europese Unie ruim 1,35 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Vanaf november zullen bovendien zeven andere Europese landen – Duitsland, België, Schotland, Slowakije, Oostenrijk, Spanje en Portugal – zich bij Docuzone aansluiten, waarbij in totaal 175 filmtheaters worden gedigitaliseerd. Later volgen Engeland en Frankrijk. Het is de bedoeling dat maandelijks Europa-wijde Docuzone-premières zullen plaatshebben.

Deze week sprak de Raad voor Cultuur nog waardering uit voor Docuzone, maar had ook scherpe kritiek op de verstrengeling van de functies. Het Filmfonds is zowel financier van de vertoningsapparatuur, als distributeur doordat het opdrachtgever is van het bedrijf van Paul de Bont. Bovendien heeft het Fonds zitting in de selectiecommissie die beslist welke documentaires zullen worden vertoond.

Toine Berbers, directeur van het Filmfonds, verzekert dat al enige tijd geleden begonnen is met het uiteenhalen van de verschillende onderdelen. Docuzone had eerst een programmeringscontract met de aangesloten theaters, die niet zomaar documentaires van andere distributeurs mochten programmeren. Nu wordt Docuzone een van de distributeurs die hun documentaires aan de theaters mogen aanbieden, aldus Roelvink. Daarnaast wordt een nieuwe organisatie opgericht die als facilitair bedrijf zorg zal dragen voor de apparatuur.