Familie eist betere zorg verpleeghuis Winsum

Een kwartiertje per dag in de buitenlucht, elke dag een douche en zestien uur per dag toezicht in de huiskamers door een personeelslid. Vijf families van bewoners van verpleeghuis De Twaalf Hoven in het Groningse Winsum eisen dat vandaag voor de rechter in Groningen van de verpleeghuisdirectie, op straffe van een dwangsom van 100.000 euro per eiser.

De eisers vinden dat er veel te weinig personeel is in het tehuis, waardoor hun familieleden verstoken blijven van kwalitatief goede zorg. Die ligt volgens hen onder de maat van wat als verantwoorde zorg in verpleeghuizen geldt.

Bovendien is de veiligheid van bewoners in het geding. ,,Als er niet voldoende personeel is, neemt de kans op ongelukken, zoals valpartijen, toe en zijn ongewenste maatregelen zoals vastbinden van cliënten onvermijdelijk', aldus de familieleden. Ook kan de persoonlijke hygiëne in het gedrang komen als er niet voldoende personeel is.

Directeur R. Kalfsbeek van het verpleeghuis zegt de eisen ,,niet onredelijk'' te vinden, maar beroept zich op overmacht. ,,We hebben eenvoudigweg het geld niet.'' Er zijn dan volgens Kalfsbeek 63 extra arbeidsplaatsen nodig. Dat zou neerkomen op een lastenverzwaring van 2,1 miljoen euro per jaar. ,,Dat leidt onherroepelijk tot ons faillissement.'' In 2002 werkte De Twaalf Hoven nog kostendekkend, er was een exploitatieoverschot van 117.000 euro op een budget van 13 miljoen euro.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoekt thans het tegen hun wil vastbinden van enkele dementerende bewoners in De Twaalf Hoven. Volgens een woordvoerster van de Inspectie is fixatie (vastbinden) alleen toegestaan als er medische redenen voor zijn. ,,Bijvoorbeeld wanneer iemand verschrikkelijk onrustig is.''