De Geus: geen extra geld kinderopvang

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) weigert extra geld uit te trekken om ouders die van hun werkgever geen bijdrage krijgen voor kinderopvang, structureel een compensatie te geven.

Dat zei hij gisteren in het debat in de Tweede Kamer over de Wet basisvoorziening kinderopvang. In de nieuwe wet staat dat overheid, ouders en werkgevers vanaf 1 januari volgend jaar ieder eenderde van de kosten voor kinderopvang moeten betalen. Het kabinet wil de werkgeversbijdrage niet verplicht stellen. Als een werkgever weigert te betalen, krijgen ouders een compensatie van de overheid, maar die regeling verdwijnt in 2008.

PvdA, D66, GroenLinks en SP willen dat het kabinet de werkgeversbijdrage alsnog verplicht stelt. CDA, VVD, LPF en ChristenUnie vinden dat te ver gaan. Ook de minister weigert dit vooralsnog, omdat hij de werkgeversbijdrage beschouwt als arbeidsvoorwaarde waarover werkgevers en werknemers zelf moeten onderhandelen. Wel wil hij in 2006 evalueren hoeveel werkgevers meebetalen aan de kinderopvang. Het streven is dat dan 90 procent van de ouders een werkgeversbijdrage krijgt. Als blijkt dat dit niet het geval is, kan alsnog worden overwogen de werkgeversbijdrage verplicht te stellen, zo zei De Geus.

Ook een voorstel van PvdA, GroenLinks, LPF en SP om de compensatieregeling na 2007 te handhaven, wees de minister van de hand. De Geus vreest dat werkgevers zich anders niet geprikkeld voelen om zelf een bijdrage te geven. Bovendien zei hij geen geld te hebben voor een structurele compensatie. Die zou in 2006 14 miljoen euro extra kosten, oplopend tot maximaal 75 miljoen euro in 2008. Het voorstel van PvdA, GroenLinks, LPF en SP leek eerst steun te krijgen van een krappe Kamermeerderheid, maar D66 twijfelt nog en de ChristenUnie diende een eigen voorstel in, waarbij alleen de lagere inkomens een vergoeding krijgen. Dinsdag wordt over de voorstellen gestemd.

De Geus gaf wel steun aan het voorstel van CDA, VVD en LPF om minder gedetailleerde kwaliteitseisen voor de kinderopvang vast te leggen dan hij aanvankelijk van plan was. Hij wil de Algemene maatregel van bestuur, waarin deze eisen zouden worden opgenomen, schrappen, en in plaats daarvan in de nieuwe wet globale eisen formuleren voor groepsgrootte, huisvesting, en opleiding van het personeel.

De overige partijen in de Kamer hadden juist aangedrongen op het vastleggen van strengere en gedetailleerdere eisen.