Vlaams Blok veroordeeld voor racisme

Het Gentse hof van beroep heeft gisteren het extreemrechtse Vlaams Blok als een racistische organisatie veroordeeld. Het is voor het eerst dat een politieke partij in België om die reden wordt gevonnist.

Het vonnis kan op termijn het einde van het Vlaams Blok in zijn huidige vorm betekenen. Maar de partij gaat tegen de uitspraak in cassatie en kan daardoor gewoon deelnemen aan de komende regionale en Europese verkiezingen op 13 juni.

Tegen het Vlaams Blok was al in 2000 een klacht ingediend door het Centrum voor Racismebestrijding en Gelijke Kansen en de Liga voor de Mensenrechten. De partij moet elk van deze organisaties een schadevergoeding van 12.500 euro betalen. Het gaat om overtreding van de antiracismewet. De uitspraak betreft drie stichtingen, die de ruggengraat van het Vlaams Blok vormen.

De top van de partij verliet voortijdig de rechtszaal, toen gisteren duidelijk werd dat er een veroordeling zou volgen. Voorman Filip Dewinter beschuldigde de rechter ervan zich door premier Verhofstadt de wet te laten voorschrijven ,,om de oppositie monddood te maken''. Hij sprak van ,,DDR-toestanden''. Voorzitter Johan Vanhecke zei dat België door het vonnis ,,zichzelf veroordeelt tot een bananenrepubliek'' waar geen vrijheid van meningsuiting bestaat. Hij riep de Vlamingen op om op 13 juni een ,,proteststem'' op het Vlaams Blok uit te brengen. De partij staat in peilingen met ruim 20 procent op de derde plaats achter de christen-democratische CD&V en de socialistische SP.A.

Eerder achtten rechters zich onbevoegd omdat het om een politieke kwestie zou gaan. Maar volgens de Gentse rechter blijkt uit publicaties van de stichtingen dat het Vlaams Blok ,,openlijk en systematisch het zondebokprincipe hanteert''. De partij behandelt vreemdelingen als ,,criminelen, boosdoeners, profiteurs, onintegreerbare fanatiekelingen en een bedreiging van het eigen volk''. De uitspraken dienen volgens de rechter niet om de bevolking te informeren of om op te komen tegen misstanden, zoals hoge werkloosheid bij de allochtone bevolking of de positie van de vrouw, maar ,,om de bevolking aan te zetten tot vreemdelingenhaat''.

Hij onderstreepte dat de wet niet verhindert dat ,,schokkende en kwetsende meningen'' worden geuit en ,,geenszins de dwingelandij van de politieke correctheid'' oplegt. ,,Kritiek ten aanzien van de allochtone bevolking is niet verboden. Wel verboden is dat een groep of vereniging zich systematisch afzet tegen een bepaald ras of een bepaalde bevolkingsgroep.''