Verwarring over hoofddoekverbod

De richtlijn die de Franse overheid gisteren heeft gepubliceerd over het verbod op het dragen van religieuze tekens heeft voor veel verwarring gezorgd. Volgens onderwijsbonden roept het document vooral vragen op. ,,De situatie dreigt eerder slechter dan beter te worden'', zegt een woordvoerder van de bond van schooldirecteuren. Een andere vakbondsleider vreest dat er eindeloos met scholieren onderhandeld moet worden.

De richtlijn is een uitwerking van het omstreden verbod op het dragen van religieuze tekens op openbare scholen, dat in maart door het Franse parlement werd aangenomen. De wet is vooral bedoeld om het dragen van hoofddoekjes door moslimmeisjes aan banden te leggen, maar ook opzichtige kruisbeelden en joodse keppeltjes vallen eronder. Onduidelijk is of de Sikhs in de toekomst hun tulband nog mogen dragen.

Volgens de regering zijn de openlijke uitingen van religiositeit in strijd met de principiële scheiding van kerk en staat in Frankrijk. Ook is de wet volgens president Jacques Chirac bedoeld om jonge moslims te behoeden voor moslimfundamentalisme.

De richtlijn stelt dat tekens of kleding ,,die onmiddellijk herkend worden om hun religieuze associatie'' geweerd moeten worden. Onduidelijk is of bandana's, een strak sluitende hoofdbedekking, daaronder vallen. Moslimorganisaties hebben hun achterban geadviseerd bandana's te dragen. Volgens een anonieme ambtenaar van het ministerie van Onderwijs zou minister François Fillon `geneigd' zijn tot een verbod.

De richtlijn biedt echter een uitweg doordat gesteld wordt dat tekens die geen religieuze betekenis hebben ,,ook al kunnen ze onder sommige omstandigheden uit religieuze motieven gedragen worden'' niet verboden zijn.

Critici zeggen dat het vrijwel onmogelijk is om een onderscheid te maken tussen (verboden) religieuze kleding en (geaccepteerde) traditionele kleding. Het dagblad Le Monde vraagt zich in een commentaar af: ,,Is dit het einde van het debat of het begin van nieuwe onenigheid?''