Stellingen

Het begrip `governance' wordt te vaak misbruikt als eufemisme voor een onzekere overheid, of als excuus voor intellectuele verwarring.

M.P. Vink, Universiteit Leiden

Het feit dat Nederland plat is, is een sociale constructie omdat iedere nieuwe wijk waterpas wordt aangelegd.

J. Kloostermann, Erasmus Universiteit Rotterdam

Alles tegelijk plannen voorkomt dat alles onverwachts tegelijk komt.

G.J.J.W. Bours, Universiteit Maastricht

Het te laat verschijnen op afspraken wordt niet per definitie veroorzaakt door een onvermogen om goed te plannen, maar kan ook voortkomen uit een afkeer tegen wachten.

Irene Heijink, Rijksuniversiteit Groningen

Sterke verhalen zijn zelden leuk op het moment dat ze ontstaan.

Jacob Reijneveld, Universiteit Utrecht

Hoe meer men doet waar men zin in heeft, hoe meer men op zoek gaat naar de zin van het bestaan.

I.J. VAN DILLEN

De tijd is de sleutel tot kennis.

Kennis is de sleutel naar de tijd.

De sleutel moet dus kennis van de tijd zijn.

Ronald Snijder, LU Wageningen

Draaglijk wordt het leven door het te aanvaarden zoals het is; er niet in berusten verhoogt wellicht de kwaliteit.

J.C. Breek, Universiteit van Tilburg

Velen willen terug naar de natuur, maar het liefst wel met de auto.

Jorine Rommers, LU Wageningen