Speciaal verlof niet gebruikt

Werknemers die geconfronteerd worden met een ziek familielid of een andere onverwachte situatie en daarvoor vrij nemen, maken meestal geen gebruik van de speciale verlofregelingen die daarvoor bestaan. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat de meesten vakantie- of ADV-dagen opnemen in plaats van calamiteiten- of zorgverlof. Het SCP verwacht daarnaast dat de levensloopregeling die het kabinet per 1 januari 2006 wil invoeren, de combinatie van arbeid en zorg ,,vermoedelijk in slechts bescheiden mate zal verlichten''.

Het SCP heeft in opdracht van minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) onderzocht hoeveel behoefte werknemers hebben aan verlofregelingen en hoeveel gebruik ze daarvan maken. De meeste werknemers blijken wel behoefte te hebben aan verlofregelingen voor onverwachte situaties en kortdurend zorgverlof, maar niet aan regelingen als verlofsparen en loopbaanonderbreking.

Op basis hiervan verwacht het SCP dat maar weinig werknemers zullen deelnemen aan de levensloopregeling die het kabinet voorstaat, waarbij werknemers kunnen sparen voor maximaal 2,1 jaar verlof. Van de 3.000 ondervraagden zegt 17 procent interesse te hebben in verlofsparen en doet 6 procent daadwerkelijk mee aan de bestaande regeling. De meesten sparen bovendien voor vakantie of hobby's. In het kabinetsplan zouden werknemers het opgespaarde verlof ook kunnen gebruiken om eerder met pensioen te gaan. Het SCP betwijfelt echter of werknemers zover vooruit kijken. Op het moment dat ze te maken krijgen met de drukte van het gezinsleven, komt het meestal niet meer van verlofsparen, want dan hebben ze ,,hun vrije dagen en inkomen hard nodig om het gezin draaiende te houden'', aldus het SCP.

Werknemers die te maken krijgen met een noodgeval, zoals een ziek kind of een gesprongen waterleiding, kunnen een beroep doen op calamiteitenverlof. Slechts 5 procent van de werknemers maakt hiervan gebruik. Voor het korte tijd verzorgen van een ziek familielid kunnen werknemers die voltijds werken maximaal tien dagen verlof per jaar krijgen. Ook van deze regeling maakt slechts een minderheid (9 procent) gebruik. In de helft van de gevallen nemen werknemers vakantie op of ADV-dagen. Ook, maar minder vaak, komt het voor dat ze zich ziek melden. Werknemers die in dit soort situaties helemaal niet vrij namen, meldden meestal dat `het werk dit niet toeliet'.