Robeco geen activistische aandeelhouder

Vermogensbeheerder Robeco stemt als aandeelhouder alleen in stilte mee over zaken als aanstellingen en beloningen van bestuurders. Robeco geeft principieel geen openheid over zijn stellingname.

,,Wij gedragen ons als actieve belegger en niet als activistische belegger'', stelde bestuursvoorzitter Géry Daeninck gisteren in een toelichting op de jaarcijfers van Rabobank-dochter. Robeco tracht, uit efficiëntieoverwegingen, zoveel mogelijk op afstand te stemmen bij aandeelhoudersvergaderingen.

De regels rond goed ondernemingsbestuur (Code Tabaksblat) vragen om een openbare stellingname. Ook pensioenfondsen als ABP en PGGM stellen zich de laatste tijd actiever en opener op. ,,Alleen op speciaal verzoek van institutionele beleggers kunnen wij een toelichting geven op ons stemgedrag'', aldus Daeninck.

Mede door een beter beursklimaat en herstructurering groeide de winst van Robeco met 54 procent tot 182 miljoen euro. Hiervan komt ruim 21 miljoen uit winstdeling met de klant: bij sommige beleggingsfondsen deelt Robeco mee in de winst wanneer het rendement bovengemiddeld hoog is. Bij obligatiefondsen scoorde de Rabo-dochter gemiddeld goed, maar het beleggingsfonds en vlaggenschip Robeco (beheerd vermogen 6,5 miljard euro) scoorde ondermaats. De zogeheten benchmark, het branchegemiddelde, lag op 11,3 procent, tegen 1,4 procent voor Robeco. Daeninck: ,,Het wordt tijd dat het tij daar keert. Sinds september, toen er nieuw management is gekomen, lopen de rendementen weer in de pas met de benchmark.''

Tot het afgelopen najaar zwaaide Jaap van Duijn de scepter bij het fonds Robeco en hij liet zich met name door macro-economische factoren leiden. De problemen bij Robeco zijn niet nieuw: in vijf jaar bedroeg het rendement 3,1 procent negatief, tegen 1,9 negatief gemiddeld in de branche.

Voorzitter Daeninck verklaarde begrip te hebben voor het versterkte toezicht op de financiële sector, zeker na het bedrog dat enkele Amerikaanse beleggingsfondsen pleegden. Hij waarschuwde wel voor de hoge kosten die dat toezicht ook in Nederland met zich meebrengen. ,,Voor 2003 schat ik die kosten op 1 miljoen euro en voor dit jaar zomaar op 3 miljoen euro.''