Prijs cocaïne stijgt volgens onderzoeker

De straatprijs van cocaïne is de laatste maand gestegen, terwijl de kwaliteit daalt. Schommelde de prijs van een gram cocaïne jarenlang tussen de 40 en 50 euro, nu stijgt volgens onderzoekers de prijs naar 60 tot 65 euro.

Drugsonderzoeker Ton Nabben van het instituut Bonger van de Universiteit van Amsterdam zegt dat de prijs van cocaïne de laatste tijd ,,onder druk staat''. Nabben is een van de onderzoekers die jaarlijks een zogeheten trendonderzoek verrichten naar het gebruik onder Amsterdamse jongeren van legale en illegale genotmiddelen.

Nabben heeft van verschillende bronnen gehoord dat cocaïne moeilijker verkrijgbaar is. Wanneer de bevoorrading stokt, dan heeft dat volgens Nabben zijn weerslag op de prijs.

Of op de kwaliteit, zegt een parttime tussenhandelaar. Goede coke is volgens hem zo moeilijk te krijgen dat hij zelfs van ,,een crisis'' spreekt. Volgens de dealer is de gebruikelijke kwaliteitsaanduiding in ,,strepen'' niet meer hanteerbaar.

Volgens de dealer gaat het verhaal dat ,,de grote jongens'' hun waar met tien procent toegevoegde middelen ,,doorpersen'', wat extra winst oplevert. De toevoeging valt op straatniveau niet te ontdekken, en straatdealers vermengen op hun beurt de coke weer met manitol of caffeïne om de winst op te schroeven. Hij denkt dat handelaren dit kunnen doen omdat het de meeste gebruikers eigenlijk een zorg is wat ze in hun neus stoppen: ,,Die willen gewoon uit hun dak gaan en het interesseert ze niet wat ze snuiven''.

Een woordvoerder van het Adviesbureau Drugs in Amsterdam zegt dat het bijna onmogelijk is met zekerheid vast te stellen dat de kwaliteit daalt. ,,Je zou dan zo ontzettend veel monsters moeten nemen en moeten weten hoe het vroeger was, dat het bijna onmogelijk is.'' Misschien dat er al enige tijd een trend gaande is om de cocaïne steeds meer te versnijden, zegt hij. Niettemin spreekt ook hij van een prijsstijging.

Een politiewoordvoerder zegt niet te kunnen bevestigen dat de cocaïneprijs stijgt of de kwaliteit ervan daalt. Volgens hem is er niemand bij de politie die dat weet op dit moment. Dat een eventuele stijging het gevolg is van ingrijpen door de politie waardoor de aanvoer stokt, durft hij evenmin te zeggen. ,,Zoiets is niet direct meetbaar.'' Volgens hem is het moeilijk aan te geven waardoor de prijs van cocaïne stijgt of daalt: ,,Je kan hoogstens gissen naar wat de oorzaak hiervan is.''

    • Hans Moll