President Hoge Raad uit kritiek op Donner

P. Haak, president van de Hoge Raad, heeft publiekelijk kritiek geuit op het beleid van minister Donner (Justitie). In een vraaggesprek met het weekblad Elsevier keert de president van het hoogste Nederlandse rechtscollege zich tegen het wetsvoorstel van Donner om het openbaar ministerie (OM) in kleinere strafzaken als rechter op te laten treden. ,,Ik vind dat gevaarlijk. Zo krijg je twee soorten rechters'', aldus Haak.

Ook het plan van de bewindsman om de wettelijke bevoegdheid van de politierechter te verruimen, stuit op weerstand van de president van de Hoge Raad. Politierechters mogen sinds juli 2002 ook een oordeel vellen over wetsovertredingen waar maximaal een jaar gevangenisstraf op staat. Voorheen was die bevoegdheid beperkt tot delicten waarvoor maximaal een half jaar cel kan worden gegeven.

Haak is het niet eens met deze beleidswijziging: ,,Politierechters zijn jong en onervaren. Als je meer kwaliteit wilt, moet je zaken laten afdoen door de meervoudige strafkamer.''

Haak, die per 1 mei zijn functie neerlegt, zegt verder dat het streven naar meer efficiëncy in de rechtspraak hem zorgen baart. ,,Alles moet goedkoper. Veel wetswijzigingen zijn louter door die gedachte ingegeven. Natuurlijk moet je iets doen aan de werkachterstand bij de rechtbanken, maar er zijn andere oplossingen mogelijk.'' Volgens Haak moeten rechtbanken beter leren plannen. Een zogenoemde megazaak zou in zijn visie niet langer dan drie dagen mogen duren.