`Meer inspraak burger'

Burgers moeten meer inspraak krijgen bij de ontwikkeling van woon-, werk- en natuurgebieden. Door hen eerder te betrekken bij de gebiedsbestemming wordt voorkomen dat zij of maatschappelijke organisaties de uitvoering hinderen.

Dit staat in het advies ,,Gereedschap voor ruimtelijke ontwikkelingspolitiek'' dat de VROM-raad gisteren aan minister Dekker (VROM) overhandigde.

Volgens de raad discussiëren belangengroepen en organisaties over de plannen pas als ze afgerond zijn. Daarna kunnen ze de uitvoering van de plannen achteraf hinderen. De raad wil dat de groeperingen al in een eerder stadium gaan meepraten. Hiervoor moet de overheid het stelsel van inspraak en rechtsbescherming hervormen. Een ander nadeel van de bestaande procedure is volgens de raad de langdurige onzekerheid of plannen doorgaan.

De raad wil daarnaast dat provincies een grotere rol gaan spelen bij gebiedsontwikkeling. Zij moet gemeenten gaan sturen die moeten samenwerken bij het realiseren van bijvoorbeeld een woonwijk en ervoor zorgen dat infrastructuur, zoals wegen en openbaar vervoer, niet achterblijft. Door de plannen van de overheid duidelijk te presenteren hoopt de raad dat particuliere investeerders sneller besluiten mee te betalen.

De VROM-raad vindt daarnaast dat het niet langer vanzelfsprekend moet zijn dat diegene die de grond bezit deze ook mag ontwikkelen. Door dit zogenaamde `zelfrealisatiebeginsel' aan te passen kunnen projectontwikkelaars de overheid niet langer hinderen door strategische grondaankopen te doen.