Lof bedrijven voor werk werklozen

De gemeente Rotterdam heeft gisteren twee aannemingsbedrijven en een gemeentelijke dienst geëerd voor hun inspanningen om langdurig werklozen in dienst te nemen. De drie maakten optimaal gebruik van de zogenoemde 5-procentsregeling. Die maatregel richt zich op het inschakelen van langdurig werkzoekenden bij grote projecten die de gemeente financiert of subsidieert. Deelnemers moeten minstens 5 procent van de aanneemsom of subsidie besteden aan werklozen.