Kamer stemt in met export nieuwe landen

De Tweede Kamer steunt de conclusie van de Europese Commissie en het kabinet dat de interne markt van de EU per 1 mei niet afgesloten hoeft te worden voor economische sectoren (zoals de landbouw) van de tien nieuwe lidstaten.

De grote partijen CDA, PvdA en VVD delen de mening van Commissie en kabinet dat de lidstaten voldoende vooruitgang hebben geboekt op bijvoorbeeld het gebied van de voedselveiligheid. Daarom achten ze de zogeheten `vrijwarings'-maatregel die sectoren uitsluit van de interne markt niet nodig.

In het najaar van 2002 had een meerderheid van de Tweede Kamer van CDA, VVD en LPF met succes op de vrijwaring als dreigmidddel aangedrongen: ze werd als mogelijkheid opgenomen in het Uitbreidingsverdrag van de Europese Unie.

De VVD-fractie stelt bij monde van Tweede-Kamerlid H. van Baalen dat ,,maar weer eens blijkt dat als je streng bent, je lang niet altijd hoeft te straffen''. Van Baalen geeft zijn partijgenoten minister Zalm en staatssecretaris Nicolaï ,,een pluim'', omdat het volgens hem mede aan hun strenge toezicht is te danken dat de lidstaten veel vooruitgang hebben geboekt bij het garanderen van voedselveilgheid en het inrichten van een betrouwbare financiële administratie.

Van Baalen wijst hij er wel op dat vrijwaring de komende drie jaar nog mogelijk blijft, en zo nodig alsnog moet worden ingeroepen.

Ook CDA-Kamerlid Van Dijk denkt dat de vrijwaring als dreigmiddel ,,goed heeft gewerkt. In dat opzicht kunnen wij onze zegeningen tellen.'' PvdA-Kamerlid F. Timmermans ontkent dit echter, en doet de strengheid van VVD en CDA af als ,,een spel voor de bühne''. Timmermans: ,,Het resultaat dat de Europese Commissie nu meldt, was al lang te voorzien.''

Alle drie partijen zouden vanmiddag het kabinet in een overleg over de kwestie vragen hoe de Europese Commissie kan garanderen dat straks niet alsnog vervuild vlees de Europese Unie binnenkomt. Meer dan duizend voornamelijk vleesverwerkende bedrijven – waarvan bijna de helft uit Polen – mogen namelijk gedurende een overgangstermijn van drie maanden tot een jaar niet naar andere lidstaten van de Europese Unie exporteren, voornamelijk omdat ze niet aan alle Europese regels inzake hygiëne voldoen. Van Baalen vreest smokkel of andere soorten ontduiking van die regels. Hij pleit voor strenge inspecties ter plekke door controleurs van de Europese Unie zelf.