Irak/Iran

Tijdens het Kamerdebat over Irak verwees minister Kamp (Defensie) naar een miljoen gesneuvelden in Iran die slachtoffer waren van de misdaden van Saddam. Blijkbaar is deze minister niet goed op de hoogte van wat zich tijdens de Irak-Iran oorlog voorgedaan heeft. Amerika stond destijds vierkant achter Irak onder hetzelfde mom als nu tegen Irak wordt opgetreden: het uitschakelen van het terrorisme. Voor Amerika was Iran de vijand nummer 1 en zou en moest uitgeschakeld worden, met welk middel dan ook.

Minister Kamp zou er goed aan doen in zijn verdediging van het Irak-beleid geen medelijden met de gesneuvelden in Iran te tonen. Dit maakt hem nog ongeloofwaardiger dan al het geval is. Het is namelijk wel erg laat om nu de misdaden van Irak in Iran te erkennen. Het bezorgt veel Iraniërs, die deze van dichtbij meegemaakt hebben, veel pijn en verdriet om niet van de woede te spreken die zulke verwijzingen opwekken.

    • Ferdows Kazemi