Internationale gemeenschap

De internationale gemeenschap bestaat uit een netwerk van transnationale sociale relaties. Die gemeenschap is verdeeld en is niet de VN, de NAVO of de VS. Tot zover heeft de heer Hellema gelijk (Opiniepagina, 9 april).

De internationale gemeenschap bestaat uit sociale relaties die de grenzen van staten overschrijden. Wij, en ook de Afrikaanse boer die zijn producten niet kan verkopen op de Europese markt als gevolg van landbouwsubsidies, zijn verwikkeld in een wereldwijd netwerk van sociale relaties waarvan helaas ook terroristen en rogue states deel uitmaken. Die relaties spelen zich af in de internationale publieke ruimte. Wat die ruimte ontbeert is een netwerk van duurzame juridische relaties die bestaande transnationale relaties vertalen in termen van recht.

Transnationale relaties ontwikkelen zich in snel tempo als gevolg van mondialisering. Het resultaat van dat proces is zowel marginalisatie, denk aan de genoemde boer, als door aansluiting, denk aan het geografisch onbegrensde discours dat resulteerde in onder meer een grote mate van overeenstemming over de betekenis van de mensenrechten.

In het Kamerdebat over de Nederlandse troepen in Irak is het dan ook van belang dat de deelnemers zich realiseren dat de internationale gemeenschap het Nederlandse optreden zal beoordelen. Het risico bestaat dat sommigen dat optreden zullen beoordelen via amper door het recht beperkte macht – macht die vergelijkbaar is met de door de coalitie in Irak gehanteerde macht. Ook die macht wordt immers amper door het recht beperkt.

    • Ellen Hey