Hoogervorst handelt hbo-fraude af

Minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) draagt de verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van de zogeheten hbo-fraude over aan haar collega Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD). Dat heeft zij woensdag gezegd in een debat met de Tweede Kamer over mogelijke belangenverstrengeling van de minister bij de fraude op hogescholen.

De Kamer plaatste vraagtekens bij de onafhankelijkheid van Van der Hoeven, die beslissingen moet nemen over het terugvorderen van de 58 miljoen euro aan ten onrechte verstrekte subsidies, en het al dan niet vervolgen van hogescholen die gefraudeerd hebben.

De minister was tijdens haar Kamerlidmaatschap van 1 april 1999 tot en met 1 juli 2002 algemeen bestuurslid van de Technische Hogeschool Rijswijk. Op 1 juli werd zij minister van Onderwijs in het eerste kabinet Balkenende. Volgens de commissie-Schutte, die in opdracht van het departement de fraude bij hogescholen onderzocht, heeft die opleiding in de jaren 1998 tot en met 2002 voor zo'n 2,3 miljoen euro ten onrechte aan overheidsgeld ontvangen. Hoogervorst is formeel ad-interim minister van Onderwijs.

Van der Hoeven benadrukte dat zij, behoudens de hbo-fraude, op verder alle andere terreinen de verantwoordelijke bewindspersoon blijft. Zij heeft de overdracht van dit specifieke dossier besproken met premier Balkenende.

Staatssecretaris Nijs (Onderwijs, VVD) heeft op het departement de leiding over de nasleep van de hbo-fraude. Zij valt formeel echter onder de politieke verantwoordelijkheid van Van der Hoeven. Nijs heeft laten weten het grootste deel van de ten onrechte uitgekeerde bedragen (48 van de 58 miljoen euro) bij de hogescholen te willen terugvorderen.

Van der Hoeven verklaarde gisteren in het debat dat zij in februari 2002 de zaak heeft aangekaart bij toenmalig CDA-fractievoorzitter Balkenende. In de maanden januari, februari en maart 2002 heeft zij naar eigen zeggen binnen het stichtingsbestuur van de hogeschool vragen gesteld over de Rijswijkse manieren om overheidsgeld binnen te halen.

De Kamer ging akkoord met de oplossing van de minister, die als een verrassing kwam. Vorige week had Van der Hoeven in antwoorden op schriftelijke vragen verklaard dat zij zich zou ,,onthouden van iedere bemoeienis bij het nemen van terugvorderingsbeslissingen ten aanzien van individuele instellingen''. Dat was voor onder meer PvdA, GroenLinks, LPF en SP niet voldoende. Zij drongen aan op het volledig overdragen van de verantwoordelijkheid op dit dossier aan een andere minister of zelfs aan de minister-president. Door Hoogervorst de hbo-fraude te laten doen, maakt Van der Hoeven ,,de feitelijke situatie van uiterste terughoudendheid formeel''.

SP, GroenLinks en de PvdA drongen nog aan op een onafhankelijk onderzoek of Van der Hoeven persoonlijk iets te verwijten valt in het dossier hbo-fraude. De minister voelt daar niet voor.