Gordon Brown

In het fotobijschrift bij De grootste ommezwaai in Blairs carrière (21 april, pagina 5) staat dat de Britse premier Blair wordt gadegeslagen door minister Banks van Financiën. Dit moet zijn: minister Gordon Brown.