Financiering rond van Noord/Zuidlijn

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft de 92 miljoen euro extra kosten voor de Noord/Zuidlijn weten te dekken in de Gemeenterekening 2003. De lage rentestand en meevallende aanbestedingsresultaten geven extra geld op om de budgetoverschrijding in een keer te bekostigen. Het eindresultaat van de gemeenterekening over 2003 komt uit op 5,9 miljoen euro negatief.