`Chaos luchtverkeer dreigt'

Europees Commissaris Patten (Buitenlandse Betrekkingen) waarschuwt voor ,,complete chaos'' in het transatlantische luchtverkeer, indien het akkoord met de VS over uitwisseling van passagiersgegevens voor terrorismebestrijding niet wordt toegepast. Patten uitte zijn waarschuwing nadat het parlement gisteren op initiatief van Johanna Boogerd (D66) met 276 tegen 260 stemmen besloot het akkoord ter toetsing voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie. Volgens het parlement is het in strijd met met EU-regels over privacy.

De woordvoerder van eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt), die met Washington over het akkoord onderhandelde, zei dat de Europese Commissie zich nu over ,,verschillende opties'' zal buigen. Het europarlement hoeft over het akkoord slechts te worden geconsulteerd en kan het niet tegenhouden. Indien het Europese Hof het akkoord strijdig acht met de EU-regels, zou de Europese Commissie verplicht kunnen zijn procedures aan te spannen tegen luchtvaartmaatschappijen, die de persoonsdata nu al doorgeven.

De Europese luchtvaartorganisatie AEA noemde de uitspraak van het europarlement ,,niet behulpzaam'', omdat hij een oplossing niet dichterbij brengt. De Amerikaanse autoriteiten hebben luchtvaartmaatschappijen die niet meewerken met sancties gedreigd. De Amerikaanse staatssecretaris Asa Hutchinson (Binnenlandse Veiligheid) noemde de stemming in het Europarlement ,,een hobbel waar we overheen moeten''. Hij komt volgende week naar Brussel.

Eurocommissaris Bolkestein heeft al aangegeven dat hij met de VS nog wil onderhandelen over de doorgifte van passagiersdata door de Amerikaanse autoriteiten aan organen van derde landen. Onder meer hierover bestaat bij het europarlement ongerustheid. Het wil het aantal te verstrekken gegevens verminderen van 34 naar 19 en ook de bewaartijd verkorten. Boogerd benadrukte gisteren dat het parlement niet tegen een akkoord met de VS is, ,,maar adequate bescherming van privacy'' wil.

Bij de data gaat het niet alleen om creditcardnummes en e-mailadressen, maar ook maaltijdwensen van passagiers waaruit hun godsdienst is af te leiden en soms medische gegevens. De Amerikaanse douane mag deze gegevens down-loaden uit de computers van de luchtvaartmaatschappijen.