Boogerd opeens beroemd

Johanna Boogerd-Quaak. In Nederland vooral onbekend, maar deze week in het Europees Parlement in Straatsburg wereldberoemd. De naam van de D66-europarlementariër gonsde deze week bijna permanent rond, zowel in als buiten de plenaire vergaderzaal. De reden: twee totaal verschillende rapporten van haar hand die toevallig beide deze week de agenda van het Parlement domineerden. Het ene betrof de uitwisseling van passagiersgegevens tussen de VS en de EU-landen. Daarbij eiste ze, met steun van een nipte meerderheid van het europarlement, van de Europese Commissie een beter onderhandelingsresultaat.

Rond het andere rapport, waarin de mediamacht van de Italiaanse premier Silvio Berlusconi wordt gehekeld, speelden zich hilarische taferelen af. Op alle mogelijke manieren probeerden partijgenoten van Berlusconi een stemming over dit rapport – dat overigens niet meer doet dan signaleren van onwenselijke situaties van mediaconcentratie – te voorkomen. Zo werden bijvoorbeeld ruim 150 amendementen ingediend met het verzoek over de meeste ervan in onderdelen en ook nog hoofdelijk te stemmen.

Dat werd parlementsvoorzitter Pat Cox te grotig. Tijdens het verhitte proceduredebat dat volgde maakte de Spaanse socialist Barón Crespo de Italiaanse christen-democraat Tajani uit voor ,,everzwijn''. De christen-democraten eisten excuses, maar Crespo zei dat het woord veelvuldig in het Spaanse parlement wordt gebruikt en staat voor `onruststoker'. Het ging allemaal over het hoofd van Boogerd heen. En haar rapport? Dat werd vanmiddag met ruime meerderheid aanvaard, nadat de christen-democraten uit protest tegen de procedurele gang van zaken hadden besloten niet aan de stemming deel te nemen.