Vergoeding voor mullah Krekar

De staat moet de Iraaks-Koerdisch geestelijke mullah Krekar een schadevergoeding van ruim 45.000 euro betalen. Dat heeft het Amsterdamse gerechtshof bepaald. Het bedrag is hoger dan de 5.500 euro die de rechtbank eerder toekende. Krekar, leider van de Ansar al-Islam beweging, krijgt zowel zijn advocatenkosten als de gebruikelijke schadevergoeding betaald omdat hij onterecht gedetineerd is geweest.