Ook artsen moeten organen doneren

Artsen en verpleegkundigen denken net zo min graag na over doodgaan en orgaandonatie als anderen. Slechts eenderde van alle Nederlanders heeft zich ingeschreven in het landelijke donorregister, dat is inclusief de mensen die zeggen juist geen donor te willen zijn . ,,Onder ziekenhuispersoneel is die verhouding vrijwel gelijk'', schat teamleider donorwerving Hanneke Hagenaars van de regio Rotterdam.

Nu landelijk grootscheepse campagnes worden gehouden om orgaandonoren te werven, bedachten de ziekenhuizen in de regio Rotterdam (van Delft tot Vlissingen) maar eens te beginnen met het eigen personeel. In tien van de twaalf ziekenhuizen met een donatiefunctionaris zijn aan alle medewerkers inschrijfformulieren gestuurd of gegeven. In het Erasmus MC in Rotterdam zijn 12.250 exemplaren verstuurd, ook naar studenten geneeskunde. Morgen worden in de ziekenhuizen acties gehouden om het personeel na te laten denken over hun eigen orgaandonatie. ,,We hopen dat ze het onderwerp met hun partner of familie zullen bespreken. Als ze zich ook nog inschrijven is dat mooi'', zegt Hagenaars. In ziekenhuis Vlietland zijn inschrijfformulieren verstuurd en gaan de donatiefunctionarissen morgen alle afdelingen langs om het onderwerp te bespreken. In Vlissingen worden acties gehouden in de kantine en staat er nasi op het menu, omdat dat veel personeel trekt.

Als mensen die niet zijn geregistreerd komen te overlijden, weigert 70 procent van de nabestaanden te doneren. Meestal omdat ze niet weten wat de overledene gewild zou hebben.