Meer doden op snelwegen met 120 km/u

Het aantal doden op de snelwegen stijgt weer fors. Vorig kwamen op 120-kilometer-wegen 89 mensen mensen om het leven. Dat is 30 procent meer dan in 2002, toen daar 68 mensen omkwamen.

Dat is een stijging die minister Karla Peijs (Verkeer en Waterstaat) ,,grote zorg baart'', schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Ze heeft nog geen verklaring voor de toename. Ook het aantal verkeersdoden onder kinderen tot elf jaar is het afgelopen jaar sterk gestegen, van 19 kinderen in 2002 naar 42 vorig jaar. Ook voor deze toename geeft de minister geen verklaring.

Ook het totaal aantal verkeersdoden in Nederland is gestegen, zoals minister Peijs zes weken geleden al in de Tweede Kamer had verteld. De definitieve cijfers maakte zij vandaag bekend. Vorig jaar kwamen 2 procent meer mensen om in het verkeer dan in 2002. Het aantal verkeersdoden bedroeg in 2003 1.088 tegen 1.066 in het jaar daarvoor. Het aantal gewonden dat in een ziekenhuis moet worden behandeld is met 4 procent gedaald van 11.018 in 2002 naar 10.596 vorig jaar.

De afgelopen dertig jaar is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers gestaag gedaald. Wel waren er enkele jaren bij met incidentele stijgingen, zoals in 1994, 1995 en 1999. De stijging van vorig jaar hoeft dus niet te duiden op een trendbreuk, stelt minister Peijs.

Binnen de bebouwde kom is het aantal dodelijke slachtoffers ,,nagenoeg'' gelijk gebleven. Wel is het aantal doden op 30-kilometer-wegen gestegen van 27 in 2002 naar 47 in 2003. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de uitbreiding van deze `veilige' wegen in de afgelopen vijf jaar. ,,Het is de laatste vijf jaar dus wel veiliger geworden in de 30 km-gebieden'', aldus de minister. Een ,,zorgwekkende ontwikkeling'' noemt de minister dat bij 29 procent van de dodelijke ongelukken een vracht- of bestelauto was betrokken. In 2002 was dat 23 procent. De toename lijkt vooral veroorzaakt te worden door bestelauto's.

Nederland blijft met Zweden en het Verenigd Koninkrijk de top-drie van de verkeersveiligste Europese landen, zo blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenchappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). ,,Er vallen de minste aantallen verkeersslachtoffers afgezet tegen het aantal inwoners en tegen de hoeveelheid verkeer'', aldus de SWOV. ,,Bovendien is het aantal slachtoffers in deze drie landen de laatste decennia sterk gedaald en bestaat de ambitie om het aantal slachtoffers verder terug te brengen.'' Het beleid om het verkeer veiliger te maken moet de komende jaren vooral zijn gericht op strengere straffen voor het rijden onder invloed, het dragen van autogordels, en meer onderzoek naar de oorzaak van het hoge aantal ongevallen met bromfietsers. Peijs wil de leeftijd voor brommerrijders verhogen naar zeventien jaar.