Kroatië kan op termijn tot EU toetreden

Kroatië kan volgens de Europese Commissie lid worden van de Europese Unie. Volgens de Commissie voldoet Kroatië aan alle voorwaarden om te beginnen aan onderhandelingen over toetreding tot de Unie.

Op hun bijeenkomst van half juni in Brussel zullen de regeringsleiders van de Unie een definitief besluit moeten nemen en moeten bepalen wanneer begonnen wordt met de gesprekken.

De Britse eurocommissaris Patten (Buitenlandse Betrekkingen) wilde zich gisteren in Straatsburg niet uitlaten over de vraag wanneer Kroatië kan toetreden. Maar zijn Duitse collegacommissaris Verheugen, die belast is met de portefeuille EU-uitbreiding, wees er gisteren in het Europees Parlement wel op dat Kroatië op sommige terreinen nu al een betere positie inneemt dan enkele landen die per 1 mei aanstaande tot de Unie toetreden. De economische prestaties van Kroatië zijn in elk geval beter dan die van Bulgarije en Roemenië, de twee Balkanlanden waarvan de EU-toetreding is voorzien in 2007, zei Verheugen.

Kroatië maakte na de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Joegoslavische Federatie. In 1991 riep het de onafhankelijkheid uit, waarop een bloedig conflict uitbrak met de Joegoslavische zusterrepubliek Servië en met door Belgrado gesteunde Serviërs in Kroatië. Tijdens deze oorlog, die tot 1995 duurde, werden 280.000 Serviërs uit Kroatië verdreven.

Kroatië telt nu ongeveer 4,4 miljoen inwoners. In februari vorig jaar vroeg Zagreb officieel het lidmaatschap van de EU aan. Vervolgens vroeg de Raad van Ministers van de Unie de Europese Commissie om een oordeel. De belangrijkste voorwaarde voor het openen van de onderhandelingen, is of het land voldoet aan de zogeheten `Kopenhagen-criteria'. Dit zijn de basiseisen die de Europese Unie in 1993 in de Deense hoofdstad vaststelde voor landen die lid willen worden van de gemeenschap.

Volgens de Europese Commissie kan Kroatië beschouwd worden als een goed functionerende democratie met stabiele instituties die garanties bieden voor de rechtsstaat. Aanvankelijk vormde de geringe medewerking van het land aan het Joegoslavië-tribunaal bij het opsporen van verdachten van oorlogsmisdaden nog wel een obstakel. Maar de commissie heeft van de hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag, Carla Del Ponte, de verzekering gekregen dat Kroatië nu wel volledig meewerkt.

Het land moet volgens de commissie nog wel stappen ondernemen om de rechten van minderheden te verbeteren, het rechtssysteem aan te passen en corruptie te bestrijden. Op economisch terrein kan Kroatië beschouwd worden als een markteconomie, die op middellange termijn de concurrentie aankan met andere economieën in de Europese Unie.

De economische groei van het land bedroeg in 2002 5,2 procent. In hetzelfde jaar kende Kroatië een inflatie van 2,2 procent en bedroeg de werkloosheid 14,4 procent.