Kabinet: akkoord levensloop voor 1 mei

Het kabinet geeft de sociale partners nog tot 1 mei de tijd om met een gezamenlijke reactie te komen op het kabinetsvoorstel over levensloop en prepensioen. Lukt het de vakcentrales en de werkgeversorganisaties niet om onderling tot overeenstemming te komen, dan trekt het kabinet zijn aanbod om het belastingvrij sparen voor prepensioen gedeeltelijk in stand te houden weer in. Dat zou betekenen dat werknemers niet meer de mogelijkheid krijgen om voor hun 65ste jaar fiscaal voordelig met prepensioen te gaan.

Dat heeft een vertegenwoordiger van het kabinet gisteren laten weten aan de Stichting van de Arbeid (STAR), het overlegorgaan van de sociale partners. Het overleg over een nieuw stelsel voor levensloop en prepensioen zit tot nu toe muurvast, zowel tussen de sociale partners onderling als met het kabinet. Als het overleg op 1 mei nog steeds vastzit, zal het kabinet de Kamer per brief laten weten dat het opgeschorte plan om de fiscale regelingen voor VUT en prepensioen af te schaffen, alsnog doorgaat.

Minister De Geus (Sociale Zaken) werd gisteren naar de Tweede Kamer geroepen om vragen te beantwoorden over zijn uitspraken van vrijdag over prepensioen en levensloop. Hij wees toen resoluut een plan van de hand dat de vakcentrale FNV en vijf oppositiepartijen die ochtend hadden gepresenteerd. In dat plan zouden werknemers in een collectieve regeling kunnen sparen voor maximaal vijf jaar verlof tegen 70 procent van hun loon. Daarmee zouden ze met 60 jaar kunnen stoppen met werken.

De Geus zei vrijdag dat het kabinet in het uiterste geval, wanneer de FNV vasthoudt aan haar eigen voorstel, eerder gedane concessies ongedaan zal maken. Hij doelde daarmee op de kabinetstoezegging uit het Najaarsakkoord om het afschaffen van de fiscale regelingen voor VUT en prepensioen op te schorten. Voorwaarde daarbij was dat de sociale partners voor 1 april met een eigen, gezamenlijk voorstel zouden komen voor een nieuw stelsel voor levensloop en prepensioen.

Toen die termijn verstreken was en het overleg vastliep, deed het kabinet een eigen voorstel, waarvan De Geus stelde dat dit ,,geen eindbod'' is.