Joustra gaat Raad veiligheid leiden

Voormalig UWV-bestuursvoorzitter Joustra krijgt de ambtelijke leiding over de raad voor de nationale veiligheid onder voorzitterschap van minister-president Balkenende. In die raad vindt besluitvorming plaats over het uitroepen van een verhoogde staat van veiligheid bij dreigende terreuraanslagen en worden te nemen maatregelen gecoördineerd. De benoeming van Joustra, die formeel nog moet plaatsvinden, wordt in kringen rond de ministerraad bevestigd.