Het Nieuwe Geloof

Grasduinen in de kiosk. Tom Rooduijn bespreekt wekelijks een ander tijdschrift. Vandaag `Happinez', het `mindstyle magazine'.

Lezers van Happinez koesteren het leven met hart en ziel, als een geschenk dat elke morgen vreugdevol wordt uitgepakt. Hun met sandelhoutolie onderhouden poriën ademen wijsheid en innerlijke balans. De ideale Happinez-lezer zoekt al schilderend zijn of haar `ware zelf', heeft alle ballast uit de jeugd `een plaats gegeven' en gelooft in `iets' zonder een traditionele religie aan te hangen. Spiritueel mogen we zo'n lezer noemen, esoterisch misschien ook wel, maar zweverig allerminst. Wat nog niet zo lang geleden in beduimelde vlugschriften te lezen stond, staat nu in een `mindstyle magazine' over allerhande natuurgenezers, de yoga- en meditatie-branche en religieuze eclectici.

Neem Neale Donald Walsch, die beweert door God zelve teksten ingefluisterd te krijgen. Door zijn eerste `gesprekken met God' besefte de altoos geprangde Amerikaan dat we God ,,helemaal verkeerd begrepen en daardoor ook het leven, elkaar en onszelf''. Doorpratend met het Opperwezen vond de eigentijdse profeet ten slotte `nieuwe spiritualiteit': ,,Een bewustwording die de deur zal openen naar een betere manier van leven voor ons allemaal.'' Mansukh Patel, nog zo'n grote denker in deze sector, stelt dat alle problemen voortkomen ,,uit het onvermogen van de moderne mens om rustig en stil alleen te zitten''. Een goede ademhaling is daarbij, zo blijkt uit een ander artikel, ,,de sleutel naar een vitaal en gelukkig leven''.

De tijd van de ratio is voorbij, roept ons zowat elke flitsend vormgegeven pagina toe. Dat toeval niet bestaat vreesden we al, maar nu is het toeval onder de noemer synchroniciteit ook nog zinvol. Deepak Chopra blies een Jungiaanse theorie nieuw leven in en bedacht dat elk toeval een verlossende boodschap behelst. Bijvoorbeeld dat een bepaald facet van ons leven spiritueel onderhoud behoeft; toeval is dus een soort routekaart voor de innerlijk vrede. Geestverwant is Rupert Sheldrake, die schijnbaar toeval verklaart uit morfische velden. Dankzij de resonantie die deze veroorzaken, aldus de omstreden wetenschapper, weet uw hond dat u komt zodra u op weg naar huis gaat en voelt u het wanneer iemand achter u naar u kijkt. ,,Wij verstaan onze ziel alleen niet altijd even goed'', legt Happinez het nog één keer uit, ,,en daarom gaan wij vaak voorbij aan die `toevallige' boodschappen die we de kosmos zelf hebben aangereikt.''

Al is het begrip holisme alweer passé, dit geluksproza is ermee doordesemd. ,,Ik probeer op het toneel de samenhang tussen alles uit te leggen'', doet in Happinez Maarten van Roozendaal het niet voor minder. Deze liedjeszanger krijgt zijn boodschappen eveneens van boven en noemt zich dan ook `medium': ,,Op één of andere intuïtieve manier moet ik mij blijkbaar altijd in een positie plaatsen dat de hemel zich aan mij openbaart.''

Dit zes keer per jaar à 4,95 euro verschijnende amalgaam van schriftverklaring en oosterse mystiek, paranormaliteit en healing, is voorzien van vele pagina's over boeken, lezingen, cursussen en meditatieve lustoorden, waarbij het onderscheid tussen redactionele bijdrage en advertentie vaak diffuus is. In het Nieuwe Geloof mag de mammon onbeschaamd worden gediend.