`Harde aanpak illegalen en profiteurs'

De regering gaat illegaliteit en profiteurs van illegalen hard aanpakken. De vreemdelingendienst wordt met enkele honderden agenten uitgebreid om illegalen op te sporen.

Ook komen er enkele honderden cellen extra om illegalen in vreemdelingenbewaring te kunnen houden. Illegaliteit zelf wordt niet stafbaar, zoals het CDA eerder voorstelde.

Dat staat in een vertrouwelijke notitie van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie), die vrijdag nog door het kabinet moet worden goedgekeurd.

Er staat ook dat strenger wordt opgetreden tegen huisjesmelkers die woonruimte tegen woekerprijzen verhuren aan illegalen en werkgevers die illegalen voor zich laten werken. Het huurcontract van vreemdelingen die geen verblijfsvergunning hebben, kan straks worden verbroken. Ook officiële huurders die hun woonruimte in onderhuur aan illegalen geven, raken hun woning kwijt.

Verder worden er teams gevormd om vooral in de horeca, de uitzendbranche, op zwarte markten en in de schoonmaak- en vleesindustrie illegale werknemers op te sporen. Eerder besloot staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken) al om de boetes voor werkgevers die illegalen in dienst hebben van 900 naar 3.500 euro te verhogen.

Die verscherpte controle gaat ook voor uitzendbureaus gelden. Deze moeten straks een vestigingsvergunning aanvragen. De Tweede Kamer dringt hier in de strijd tegen malafide uitzendbureaus al langer op aan. Bij fraude kan de vestigingsvergunning van uitzendbureaus worden ingetrokken.

Nederland telde naar schatting van onderzoekers van de Erasmus Universiteit in 2002 tussen de 112.000 en 163.000 illegalen. De uitzendbranche gaat uit van zeker 300.000 illegalen. Nogal wat illegalen komen via zogeheten mensensmokkelaars Nederland binnen. Om ook tegen hen harder te kunnen optreden wordt de informatie die de vreemdelingenpolitie van hen verkrijgt ook toegankelijk voor de gewone politie. Nu bestaat een strikte scheiding tussen vreemdelingenrechtelijk en strafrechtelijk verkregen informatie.

De regering wil niet zover gaan als het CDA en de gemeente Rotterdam om illegaliteit strafbaar te stellen. Gebeurt dit wel, dan moeten illegalen na opsporing in hechtenis worden genomen in plaats van in vreemdelingenbewaring. Dat laatste is gericht op uitzetting, het eerste op berechting, waarvoor nu al een cellentekort bestaat.