Europees Parlement stemt in met `waakhond'

Het Europees Parlement heeft gisteren ingestemd met de oprichting van een Europese `waakhond' voor consumentenbescherming. Er komt op voorstel van de Europese Commissie een netwerk van nationale publieke toezichthouders die oneerlijke handelspraktijken moeten aanpakken.

Door de nieuwe Europese verordening over bestrijding van oneerlijke handelspraktijken moet Nederland ook een publieke instelling creëren die toeziet op consumentenbelangen. De Consumentenbond dringt hier al langer op aan, na veel klachten van consumenten over zaken als illegale loterijen, geld-terug-acties, tickets voor vliegmaatschappijen die niet bestaan en misleidende verkoopmethodes.

,,Nu moet staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) ervoor zorgen dat de waakhond in Nederland daadwerkelijk kan bijten'', zei europarlementariër Jules Maaten (VVD) gisteren. Parlementslid Ria Oomen (CDA) zei uit te zien naar de nieuwe nota consumentenbeleid van EZ. Zij onderstreepte ook het belang van een ,,adequate systemen van klachtenbehandeling''.

Het Europarlement heeft de verordening aangescherpt door speciale aandacht voor kwetsbare groepen consumenten. Bovendien breidt het parlement de reikwijdte van de verordening uit tot transacties die niet resulteren in een overeenkomst tussen consument en handelaar. Ook de definitie van misleidende handelspraktijken wordt verruimd.