Enschede werkte tegen bij onderzoek

Het rechercheteam dat de vuurwerkramp in Enschede heeft onderzocht, is tegengewerkt door Enschede en het ministerie van Defensie. Dit verklaart de politie in het boek `Op zoek naar de onderste steen'.

Het boek, dat vandaag wordt gepresenteerd, is geschreven door politiemedewerker M. Bollen. Ambtenaren van de gemeente hebben het dossier van het vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks incompleet en met vertraging aan de politie overhandigd. Een onderzoek naar het opzettelijk laten verdwijnen van mogelijk belastende documenten heeft niets opgeleverd. Teamleider R. de Boer betreurt het dat de politie geen inval heeft gedaan in het gemeentehuis. ,,Achteraf denk ik dat we het harder hadden moeten spelen: botter en formeler. Dan was de schijn van partijdigheid weg geweest, want die hangt er nu wel over.''

De Boer zegt dat de relatie met de overheid het onderzoek lastig maakte. ,,Het was een dilemma: door hard op te treden zouden we de gemeente én de burgemeester beschadigen, terwijl hij het boegbeeld van Enschede was.''

De ministeries van Defensie en VROM hebben het onderzoek gedwarsboomd door geen toestemming te geven voor het laten ontploffen van vuurwerk op een Nederlands defensieterrein. Die testen waren nodig om de zwaarte van het vuurwerk van S.E. Fireworks, te kunnen bepalen. De Boer: ,,Iedere week weer werd het een weekje opgeschoven. Het was alsof we door stroop stonden te roeren.'' Uiteindelijk is het team uitgeweken naar een voormalige raketbasis in Berlijn.

De gemeente Enschede en het ministerie van Defensie zijn voor hun rol in de vuurwerkramp niet vervolgd, omdat het college van procureurs-generaal de kans op een veroordeling door een arrest van de Hoge Raad niet hoog achtte.

In de strafzaak tegen de beide directeuren van S.E. Fireworks hebben de rechtbank in Almelo en het gerechtshof in Arnhem wel kritiek geuit op de controlerende rol van de overheid. De vuurwerkramp heeft aan 22 mensen het leven gekost.

De advocaten van de directeuren van S.E. Fireworks en de van brandstichting vrijgesproken André de Vries vinden dat justitie met de publicatie van het boek de eigen publiciteitsrichtlijn heeft overschreden. ,,Dit is een onbegrijpelijke inbreuk op de privacy'', aldus advocaat G. Meijers.

Ook burgemeester J. Mans is ongelukkig met de inhoud van het boek: ,,Het zijn persoonlijke ervaringen die niet met de feiten stroken, rommelen met het dossier zou een strafbaar feit zijn. Maar uit onderzoek van acht verschillende inspecties en de commissie-Oosting is hier niets van gebleken. Er wordt een valse indruk gewekt.'' Mans zegt dat het hele dossier van S.E. Fireworks al op de dag van de ramp in een brandkast is gelegd, zodat er niets mee kon gebeuren.

Het ministerie van Defensie ontkent het onderzoek gefrustreerd te hebben. ,,Het testen van vuurwerk was volgens de geldende milieuregels niet mogelijk. Wij hebben ons aan de regels gehouden'', reageert een woordvoerder van Defensie.