Compensatie kinderopvang

In de Tweede Kamer tekent zich een krappe meerderheid af die wil dat de overheid ouders compenseert wanneer zij van hun werkgever geen bijdrage ontvangen voor de kinderopvang. Het parlement debatteert vandaag en morgen over de Wet basisvoorziening kinderopvang die op 1 januari 2005 moet ingaan.

In die wet staat dat ouders, werkgevers en de overheid ieder eenderde van de kosten voor kinderopvang moeten gaan betalen. De werkgevers zijn niet verplicht een bijdrage te leveren. Aanvankelijk wilde minister De Geus (Sociale Zaken) dat wel in het wetsvoorstel opnemen, maar hij trok dat voornemen in omdat hij vindt dat de werkgeversbijdrage in de CAO moet worden geregeld, zoals nu al in ongeveer 80 procent van de gevallen gebeurt. Vaak is echter de totale werkgeversbijdrage minder dan een derde deel. PvdA, D66 en GroenLinks willen alsnog dat de werkgeversbijdrage wettelijk verplicht wordt. Begin van de middag leek daarvoor onvoldoende steun.

Nu springt de overheid nog bij als de werkgever niet meebetaalt. Vanaf 2008 is dat niet meer zo. Volgens De Geus wordt het werkgevers wel heel makkelijk gemaakt om hun deel niet bij te dragen als ze weten dat de overheid toch wel betaalt.

Als de minister vandaag tegen een verplichte bijdrage blijft, komt de PvdA met een plan om die compensatie ook in 2008 in stand te houden. Het voorstel kan zeer waarschijnlijk op steun rekenen van LPF, SP, GroenLinks en ChristenUnie. D66 beraadt zich nog. Deze partij vindt dat het werkgevers met een compensatieregeling wel erg makkelijk wordt gemaakt. De kosten zouden zo'n 25 miljoen euro per jaar bedragen.

De Kamer praat vandaag ook over het schrappen van allerlei kwaliteitseisen en eisen aan de groepsgrootte die nu nog aan crèches worden gesteld. Het kabinet wil dat aan de branche zelf overlaten. De GGD zal dan alleen nog achteraf kijken of de ondernemers in de kinderopvang hun verantwoordelijkheid hebben genomen.

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK), Consumentenbond en ambtenarenbond AbvaKabo FNV demonstreerden gisteren tegen de nieuwe wet. Ze verwachten dat de kinderopvang voor veel ouders te duur wordt en de kwaliteit daalt.