CDA: schaf monopolie tv-gidsen af

De CDA-Kamerfractie wil dat de programmagegevens van de publieke omroep worden vrijgegeven. Het lidmaatschap van een omroep moet volledig worden losgekoppeld van het abonnement op een tv-gids.

Het lidmaatschap zou één euro moeten gaan kosten. Dat heeft CDA-fractievoorzitter Verhagen vanmorgen gezegd. De andere coalitiepartijen, VVD en D66, hebben zich al eerder uitgesproken voor het vrijgeven van de programmagegevens en hebben daarover een initiatiefwetsontwerp in voorbereiding. Onder meer HMG (eigenaar van RTL4, RTL5 en Yorin) en De Telegraaf proberen al jaren via de rechter vrijgave van programmagegevens te krijgen, om zelf omroepgidsen te kunnen uitgeven.

Het CDA koppelt de vrijlating van de programmagegevens aan de gedachte van versterking van de rol van de omroepverenigingen. Verhagen meent dat door de prijsverlaging en de ontkoppeling lidmaatschap-omroepblad een ,,zuiverder' lidmaatschap' ontstaat. Nu is het volgens hem zo dat mensen lid zijn van een omroep omdat zij het programmablad willen ontvangen.

De CDA-fractieleider deed zijn uitspraken in reactie op het rapport Afstemmen op het publiek dat het wetenschappelijk instituut van het CDA vandaag presenteerde. Een commissie onder leiding van de Tilburgse econoom Eijffinger constateert dat het huidige omroepbestel niet functioneert. De omroepen zijn onvoldoende herkenbaar en het geheel is niet pluriform genoeg. De commissie adviseert daarom afzonderlijke omroepen meer macht te geven. De hoeveelheid zendtijd moet worden bepaald door de ledentallen van een omroep. En omroepen moeten voldoen aan kijkcijfer-eisen.

Ook moeten omroepen meer mogelijkheden krijgen om aan geld te komen. Daarbij noemt de commissie ,,giften' en ,,ledenbijdragen'. De CDA-fractie steunt de aanbevelingen, zei Verhagen vanmorgen. Het CDA-rapport staat op enkele punten haaks op de adviezen van de commissie-Rinnooy Kan, die enkele weken geleden aanbevelingen deed voor de verbetering van het omroepbestel. Zo bepleitte Rinnooy Kan een meer centrale aansturing van de omroepen, waarbij de macht van de omroepen juist wordt ingeperkt. De CDA-commissie stelt nu voor dat het centrale bestuur van de gehele publieke omroep taken neerlegt, zodat omroepen autonomer kunnen functioneren.

Staatssecretaris Van der Laan (Cultuur, D66) liet eerder weten de visie van Rinnooy Kan te steunen. Zij wil op korte termijn de wet wijzigen waardoor de invloed van omroepvoorzitters wordt beperkt. Zij moeten uit de raad van toezicht van de publieke omroep als geheel en krijgen zitting in een college van advies. Ook de commissie-Eijffinger gaat ervan uit de omroepvoorzitters niet langer in de raad van toezicht zitten, maar wil dat zij wel vérgaande invloed krijgen op het net waarop zij uitzenden. Staatssecretaris Van der Laan kon vanmorgen nog niet reageren.

Tweede-Kamerlid Bakker (D66) is verheugd over de tournure van het CDA.

Gerectificeerd

HMG

In het artikel CDA: schaf monopolie tv-gidsen af (21 april, pagina 1) staat dat onder meer de Holland Media Groep (HMG, eigenaar van RTL 4,5 en Yorin) via de rechter probeert de programmagegevens van de publieke omroep te krijgen om een tv-gids uit te kunnen geven. HMG vindt wel dat de publieke programmagegevens voor iedereen beschikbaar moeten zijn, maar heeft daarover geen juridische procedure tegen de publieke omroep aangespannen.