Annan wil vredesmissie VN in Haïti

Kofi Annan, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft gisteren opgeroepen tot een VN-vredesmissie in Haïti.

Annan wil circa 6.700 soldaten en 1.600 internationale politieofficieren en deskundigen naar het land sturen om er weer ,,een functionerende democratie'' van te maken. Het is de bedoeling dat de VN-missie de coördinatie van het stabilisatieproces overneemt van de internationale troepenmacht onder leiding van de Verenigde Staten, die nu in Haïti de orde handhaaft.

Sinds het aftreden van president Aristide na een drie weken durende bloedige opstand probeert de 3.600 man sterke macht de rust in het land te herstellen. Toch is de stabiliteit bijna twee maanden later nog steeds niet geheel teruggekeerd.

In een rapport aan de VN-Veiligheidsraad zei Annan dat de veiligheidssituatie weliswaar ,,gekalmeerd is'' sinds de komst van de troepenmacht, maar dat de operaties weinig succes hebben door het tekort aan adequaat materieel, de beperkte inzet van manschappen en de beperkte inspanningen voor ontwapening. Volgens het rapport zouden de troepen en de lokale politie sommige gebieden nagenoeg onder controle hebben terwijl andere regio's nog steeds in handen zijn van gewapende milities. ,,Het land wordt ondermijnd door een hele reeks van veiligheidskwesties zoals het vroegere leger, lokale bendes, ontsnapte gevangenen, sommige politie-officieren en burgerijke protestbewegingen'', zei Annan. Hij wil dat de VN vanaf 1 juni geleidelijk het bevel overnemen van de coalitie.

President Lula da Silva van Brazilië heeft gisteren verklaard dat zijn land bereid is om de leiding van de VN-missie op zich te nemen. Toch wil hij dit alleen doen ,,als de internationale gemeenschap zich volledig inzet voor de wederopbouw van Haïti''. Da Silva is ervan overtuigd dat de Braziliaanse rol ,,alleen zin heeft als het een deel is van een breder project voor wederopbouw met medewerking van andere landen uit de regio''.

Ook Reginald Dumas, de speciale VN-gezant in Haïti, is voorstander van een langdurige inzet van de internationale gemeenschap. Vorige maand zei hij nog dat ,,tien verschillende internationale missies in tien jaar hun doel gemist hebben omdat er geen duurzame betrokkenheid op lange termijn was''.

Annan wil voor de nieuwe missie samenwerken met regionale organisaties zoals Caricom, maar ,,vooral met het Haïtiaanse volk''. Voorlopig heeft de Haïtiaanse regering zich tot doel gesteld om stabiliteit te bereiken door het creëren van banen. Het merendeel van de acht miljoen inwoners van Haïti is werkloos en leeft van minder dan één dollar per dag.