Vliegtechnische opleiding Hoofddorp onder de maat

De kwaliteit van de vliegtuigtechnische opleidingen aan het Regionaal Opleidingencentrum (ROC) van Amsterdam is ver beneden de maat.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs dat binnenkort wordt gepubliceerd. Het opleidingsinstituut in Hoofddorp scoorde op alle onderdelen die de Inspectie onderzocht, zoals de leerprocessen, de examens, de begeleiding, de omgang met leerlingen en de opleidingsresultaten, `onvoldoende' of `slecht'. De Inspectie noemt de kwaliteit ,,zorgelijk'' en vindt de problemen ,,dermate fundamenteel dat forse inzet noodzakelijk is''.

Tal van leerlingen dreigen volgens de Inspectie hun diploma's niet te halen als gevolg van studieachterstanden die zijn opgelopen door de vele `kinderziektes' die zich hebben geopenbaard na een aantal veranderingen in 2001. Bijna twee derde van de studenten verlaat de opleidingen zonder diploma. Bij de zogeheten JAR-opleidingen (Joint Aviation Requirements), die moeten voldoen aan de laatste internationale eisen, vertrekt 90 procent zonder diploma.

Vorige week werd bekend dat een docent van de opleidingen vliegtuigtechniek had gefraudeerd met examens, door studenten vooraf op de hoogte te stellen van de opgaven en de antwoorden. De Divisie Luchtvaart van de Inspectie Verkeer & Waterstaat verklaarde zes examens ongeldig nadat enkele leerlingen de examenfraude zelf aan de kaak hadden gesteld. De Inspectie van het Onderwijs deed aangifte bij de politie.

Directeur D. Habets van het ROC van Amsterdam Airport denkt niet dat er een verband bestaat tussen de slechte opleidingsresultaten en de examenfraude. ,,Dat beschouw ik als een incident.'' Habets stelt verder dat het instituut al ,,enkele maanden druk bezig is met het oplossen van de problemen'' die de Inspectie signaleert.

Volgens de Inspectie komen de problemen door een onvoldoende toegerust docententeam en de vele wisselingen in de leiding. Het instituut heeft zich ,,verkeken'' op de invoering van de nieuwe internationale JAR-regels waaraan de opleidingen sinds 2001 moeten voldoen. Habets erkent dat: ,,We hebben ons daarin vergist.''

Het onderzoek van de Inspectie werd ingesteld nadat 34 leerlingen vorig jaar hadden geklaagd. Zij waren bang dat de opleiding niet voldeed aan de JAR-vereisten. Hierin staan de eisen omschreven waaraan vliegtuigen, technisch personeel en opleidingsinstituten in de luchtvaart moeten voldoen.

Het ROC van Amsterdam Airport, voorheen het Nederlands Luchtvaart College, valt onder het ROC van Amsterdam.

    • Rob Schoof