Toename procedures na ontslag

Het aantal ontslagzaken dat rechtsbijstandsverzekeraars behandelen groeit snel. Verzekeraar Interpolis, een van de drie grootste verzeraars op dit gebied, behandelde 17.000 arbeidszaken in 2003, 40 procent meer dan in het jaar ervoor. DAS, de marktleider, zag het aantal zaken op dit gebied stijgen van 10.000 in 2001 tot 20.000 in 2003.

Bij rechtsbijstandsverzekeraars dekken particulieren en bedrijven zich in tegen kosten van juridische bijstand in het geval van conflicten. Interpolis verwacht door de aanhoudende economische malaise een verdere toename van het aantal arbeidszaken. Deze maand berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het aantal werklozen in Nederland de half miljoen heeft bereikt en dat de werkloosheid met een aanwas van 14.000 per maand sneller stijgt dan in de voorafgaande maanden. ,,Veel bedrijven bezuinigen of gaan failliet. Dat kost arbeidsplaatsen'', zegt G. van Laarhoven, directeur Rechtsbijstand van Interpolis. ,,De conflicten die hierdoor ontstaan zorgen voor een hausse aan juridische procedures.'' Volgens Van Laarhoven duren de procedures ook langer. ,,Omdat er weinig werk is, willen getroffen werknemers het maximale uit procedures halen.''

Volgens Rechtsbijstandsverzekeraar DAS vlakt de groei nu wel wat af, maar zal het aantal zaken niet dalen. ,,Wat meespeelt is dat ook de overheid aan het krimpen is. Daar moeten deze kabinetsperiode ook tienduizenden banen verdwijnen'', zegt een woordvoerder. De vraag naar juridische bijstand bij rechtsbijstandsverzekeraars is over de hele linie gestegen.