Stier Herman

Begin april stierf de genetische gemanipuleerde stier Herman door een spuitje van de dierenarts. Herman zal in de herinnering van velen voortleven als het vleesgeworden symbool van de dwang om het leven van dieren volledig aan te passen aan de wensen van de mens. Maar zelfs de dood van Herman heeft een symbolische betekenis. Verschillende media berichtten namelijk dat de stal bij museum Naturalis, waarin Herman de laatste twee jaren van zijn leven sleet, wordt afgebroken. Die stal huisvest nu nog twee lotgenoten van Herman: de gekloonde runderen Holly en Belle. Deze dieren trekken onvoldoende bezoekers, reden voor Naturalis om de stal te laten afbreken. De stal, waarin Herman, Holly en Belle hun rondjes voor het publiek liepen, kostte tweeëneenhalf jaar geleden nog meer dan 200.000 euro. De voorgenomen vernietiging van de stal is exemplarisch voor de kapitaalvernietiging in de biotechnologiesector. Biotechnologie bij dieren is ontstellend duur, kost buitengewoon veel dierenlevens (in Nederland worden in laboratoria meer dan 125.000 muizen per jaar genetisch gemanipuleerd) en heeft niets meer opgeleverd dan nooit vervulde beloften.