Schaduwboekhouding moet naar fiscus

De Belastingdienst wil het bedrijven moeilijker maken om informatie over interne schaduwboekhoudingen achter te houden. De fiscus moet de mogelijkheid krijgen, dwangsommen op te leggen als een bedrijf desgevraagd relevante informatie achter houdt. Staatssecretaris Wijn (Financiën, CDA) bereidt een wetsvoorstel voor waarin het opleggen van een dergelijke dwangsom mogelijk wordt gemaakt.

Volgens Wijn voldoet de huidige mogelijkheid om dergelijke informatie via een kort geding op te vragen onvoldoende, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Concrete aanleiding voor het wetsvoorstel is de weigering van een aantal bouwbedrijven om aan de fiscus schaduwboekhoudingen over te leggen. Maar volgens Wijn stuit de Belastingdienst ook in andere sectoren op onvoldoende medewerking.

De fiscus heeft van het openbaar ministerie de schaduwboekhouding van het bouwbedrijf Koop Tjuchem gekregen. Maar bedrijven die in die boekhouding genoemd zijn ontkennen het bestaan van administraties van prijsafspraken of verrekeningen. Soms stellen ze dat die inmiddels vernietigd zijn. Ze redeneren bovendien dat indien dergelijke administraties zouden bestaan, zij bij overhandiging zouden meewerken aan hun eigen veroordeling. Want de Belastingdienst is gehouden om van zulke documenten melding te maken bij het openbaar ministerie.

De Belastingdienst heeft naar aanleiding van de bouwfraude een projectgroep ingesteld die onderzoekt of prijsafspraken van invloed zijn geweest op de omvang van de fiscaal belastbare winstcijfers van betrokken bedrijven.