`Regel omgang eerst bij scheiden'

Ouders die willen scheiden moeten eerst een `ouderschapsplan' opstellen voor de omgang met hun kinderen alvorens zij hun huwelijk mogen ontbinden. Dat stelt de PvdA-fractie in de Tweede Kamer voor in haar gisteren gepresenteerde notitie Ouder blijf je. De partij pleit voor een dejuridisering van omgang en scheiding. Ouders die zelf niet in staat zijn een goede ongangsregeling te treffen, kunnen een beroep doen op hulpverlening, de betaling daarvan geschiedt naar draagkracht. In het uiterste geval, als afspraken consequent niet worden nagekomen of er conflicten ontstaan, kan alsnog de hulp van een rechter worden ingeroepen.