PvdA: risico's kabels moeten kleiner

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet snel met oplossingen moet komen voor de risico's die bestaan met de ondergrondse kabels en leidingen.

Volgens het Kamerlid M. van Dam heeft de overheid het afgelopen jaar ,,niets gedaan aan de potentieel zeer gevaarlijke situatie'' onder de grond. Van Dam wijst op verschillende publicaties en rapporten waarin het afgelopen jaar is gewaarschuwd voor calamiteiten, doordat er fouten worden gemaakt bij graafmeldingen die leidingbeheerders ontvangen. Van Dam heeft op basis van rapporten berekend dat ,,elke dag op zeven plaatsen in Nederland een risico wordt gelopen'' bij graafwerkzaamheden. ,,Als een telecomkabel kapot wordt getrokken is dat vervelend, maar bij een gasleiding kunnen grote ongelukken gebeuren.''

Volgens Van Dam is hem uit gesprekken met beheerders van kabels en leidingen gebleken dat de risico's van graafwerkzaamheden al jaren bekend zijn. ,,Men vindt dat de normaalste zaak van de wereld. Ik vind dat schokkend'', aldus Van Dam, die vanavond in een overleg met minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) zal vragen om direct maatregelen te nemen. ,,Er is het afgelopen jaar niets gebeurd. De minister is nog steeds aan het studeren op de juridische kant van de zaak.''

De fouten doen zich voor in een meldsysteem waarmee beheerders van kabels en leidingen worden geïnformeerd over graafwerk, het Kabels- en Leidingen Informatie Centrum (Klic). Het Klic stuurt graafplannen door naar beheerders van kabels en leidingen. Zij informeren hierna gravers. Betrokkenen waarschuwen voor calamiteiten door de onveilige situatie onder de grond. Brinkhorst liet de Kamer vorige week weten dat hij na de zomer met een standpunt komt over de ,,ondergrondse ordening''. De PvdA dringt al langer aan op maatregelen.