OM verdenkt topbankiers van fraude

Het Brusselse gerecht verdenkt vier (voormalige) topbankiers van Dexia Bank van fraude. Zij zouden klanten hebben geholpen belasting over erfenissen te ontduiken.

Meest prominente verdachte is François Narmon, voorzitter van de raad van bestuur van Dexia en tevens voorzitter van het Belgisch Olympisch Comité. Dit hebben het parket in Brussel en Dexia Bank vanmorgen bevestigd.

Het gerechtelijk onderzoek betreft het voormalige Gemeentekrediet, de voorloper van de Dexia Bank.

Volgens dagblad De Tijd blijkt uit interne nota's die justitie in beslag heeft genomen dat de bank klanten actief adviseerde hoe de belasting op erfenissen te ontduiken. Op deze manier zou in de jaren negentig 100 miljoen euro aan erfenissen aan het oog van de fiscus zijn onttrokken, waardoor voor 17 miljoen euro belasting werd ontdoken.

Aan klanten werd uitgelegd hoe zij spaar- en effectenrekeningen bij overlijden van een erflater konden antidateren. Op deze manier kon de Belgische fiscus worden misleid en belasting worden ontdoken.

Het onderzoek ging er vooral om vast te stellen of het een praktijk was van individuele filiaalhouders. De onderzoeksrechter vond echter voldoende aanwijzingen om vier (voormalige) topbankiers in verdenking te stellen. Naast Dexia-bestuursvoorzitter Narmon is ook directielid Michel Bouteille in verdenking gesteld. Daarnaast gaat het om de voormalige directievoorzitter van Dexia België en een inmiddels gepensioneerde topmedewerker van Gemeentekrediet. Het onderzoek begon eind 1998, maar werd pas onlangs afgerond. Naar in de Vlaamse media verluidt is een deel van de verschuldigde belasting inmiddels alsnog betaald. Ook kregen zo'n 5.000 klanten van Dexia Bank van de fiscus een brief met het verzoek zelf aangifte te doen van verzwegen tegoeden van erflaters.

Dexia Bank zegt in een vanmorgen uitgegeven persverklaring dat zij ,,haar vertrouwen in de in verdenking gestelde personen behoudt''. Volgens de Belgische bank waren de toen bestaande procedures ,,rechtmatig'' en was de toepassing ervan ,,adequaat en conform het oogmerk'' waarvoor ze werden ingevoerd. Dexia Bank onderstreept verder dat de ,,inverdenkingstelling'' geen schuldoordeel inhoudt.