Nieuwkomer moet ten minste 500 woorden kennen

De Raad van State stemt in grote lijnen in met het voorstel van de regering dat nieuwkomers verplicht moeten inburgeren in het land van herkomst. Dat maakte minister Verdonk (Integratie en Vreemdelingenzaken) gisteren bekend. Immigranten moeten ten minste 500 woorden Nederlands kennen. Dat wordt getoetst in een examen op de Nederlandse diplomatieke missie in het betrokken land. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel. De commissie-Franssen, die in opdracht van Verdonk onderzoek deed naar de inburgeringstoets, voorspelt dat het hoge kosten met zich meebrengt en dat de effecten gering zijn. Het geld, aldus de commissie, kan beter besteed worden aan de inburgering hier in Nederland.