Meer dubbele nationaliteiten

Vorig jaar woonden er 12.390 personen in Nederland die behalve de Nederlandse nog twee andere nationaliteiten bezitten. Daarnaast zijn er 880.933 Nederlanders in Nederland met nog één andere nationaliteit. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag heeft gepubliceerd. Beide groepen zijn sinds 1995 fors toegenomen, toen de Tweede Kamer een wet aannam waarmee het mogelijk werd tot Nederlander genaturaliseerd te worden met behoud van de oorspronkelijke nationaliteit. In 1995 waren er 8.628 mensen met de Nederlandse plus twee andere nationaliteiten, en 393.460 mensen met één andere nationaliteit. In 2003 waren er 683.832 inwoners met alleen een buitenlandse nationaliteit. Dit aantal is lager dan in 1995, maar stijgt weer.