Lubbers: Afghaanse kampen snel dicht

De Verenigde Naties sturen aan op spoedige sluiting van vijftien kampen voor Afghaanse vluchtelingen, vlak over de grens in Pakistan. De ongeveer 200.000 vluchtelingen moeten vertrekken omdat de omstandigheden in hun vaderland zijn verbeterd, maar vooral omdat hun massale aanwezigheid wordt uitgebuit door de Talibaan en Al-Qaeda om rekruten te werven in de strijd tegen de Afghaanse regering, Amerikaanse troepen en buitenlandse hulpverleners.

Het hoofd van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, Ruud Lubbers, heeft dat gisteren gezegd in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. In de vijftien kampen verblijven Afghanen die hun huizen zijn ontvlucht na het begin van de Amerikaanse bombardementen en de strijd tegen de Talibaan, in oktober 2001. De kampen bevinden zich niet ver van de Pathaanse grensgebieden waar zowel Amerikaanse troepen (vanaf de Afghaanse kant) als Pakistaanse eenheden jacht maken op strijders van Al-Qaeda en de Talibaan. ,,Ze bevinden zich te dicht bij gebieden waar mensen worden overgehaald deel te nemen aan negatieve acties'', zei Lubbers op een persconferentie in Islamabad.

De vluchtelingenkampen in Pakistan, waarvan sommige 25 jaar geleden al werden opgericht na de inval van de Sovjet-Unie in Afghanistan, waren begin jaren negentig de kweekvijver voor de Talibaan. Veel arme jongeren sloten zich aan bij de beweging van de `koranstudenten', die uiteindelijk in 1996 de hoofdstad Kabul in handen kreeg. Nu zijn de Talibaan uit de macht verdreven, maar bedreigen kleine groepjes strijders nog steeds de stabiliteit. Afgelopen november werd een Franse medewerkster van de UNHCR, Betinna Goislard, in haar auto doodgeschoten in het centrum van de oostelijke stad Ghazni. Dat was het sein voor de VN de hulp in het zuiden en oosten van Afghanistan grotendeels te staken.

Sinds de val van de Talibaan zijn naar schatting 2,3 miljoen vluchtelingen uit Pakistan teruggekeerd. In kampen in de grensprovincies verblijven in totaal nog zo'n 1 miljoen Afghanen. Maar een onbekend aantal, sommige schattingen spreken over 1,6 miljoen, leeft al een generatielang ongeregistreerd in de grote Pakistaanse miljoenensteden.