Gouverneur stelt informateur op Antillen aan

De Antilliaanse gouverneur, F. Goedgedrag, heeft gisteren een informateur aangewezen om een nieuwe Antilliaanse regering te vormen die een urgentieprogramma gaat uitvoeren en die eventueel ook niet-politici als minister aanwijst.

Informateur is P. Atacho, voorzitter van de op één na grootste partij, Partido Antia Restrukturá (PAR). Het land verkeert op tal van terreinen in een crisis en daarom moet er een urgentieprogramma worden opgesteld en is een combinatie nodig van bestuurlijke daadkracht en inhoudelijke deskundigheid, stelt de gouverneur in zijn opdracht.

,,Bij de samenstelling van de regering die een dergelijk urgentieprogramma dient uit te voeren, zou ook de benoeming in overweging dienen te worden genomen van personen die niet uit de politiek afkomstig zijn, maar die in andere sectoren van de samenleving hebben aangetoond over de vereiste kwaliteiten te beschikken.''

Het nieuwe kabinet moet, tot de verkiezingen van begin 2006, vooral de armoede en de criminaliteit bestrijden, maar ook prioriteit geven aan begrotingsdiscipline, het bevorderen van de werkgelegenheid en het vorm geven aan veranderingen in de staatkundige en financiële structuren van de Antillen, dit laatste ,,in goed overleg met de Koninkrijksregering''.

Met deze informatieopdracht, die op 10 mei moet zijn afgerond, is het vrijwel uitgesloten dat de grootste partij, Frente Obrero Liberashon (FOL) van partijleider Anthony Godett, terugkeert in de regering. Het kabinet van zijn zus Mirna Lousia-Godett viel twee weken geleden nadat FOL-minister van Justitie Ben Komproe bleek te hebben gelogen over een benoeming van oud-gouverneur J. Saleh en over het onnodige verblijf in het ziekenhuis van FOL-adviseur Nelson Monte, die wegens corruptie in december tot 3,5 jaar cel werd veroordeeld. Monte is inmiddels terug in de gevangenis.

Vandaag begint de behandeling van de beroepszaak tegen Monte en Godett, die negen maanden celstraf kreeg. Op de zitting wordt bepaald wanneer de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep plaatsheeft. Ook een aantal anderen staat opnieuw terecht, onder meer De Antillen NV, dochteronderneming van Koninklijke Wegenbouw Stevin, die van omkoping wordt verdacht.

Anthony Godett heeft de Nederlandse strafpleiter G. Spong gevraagd hem in hoger beroep bij te staan voor het hof van justitie op Curaçao, zo meldt het ANP. Spong heeft het Antilliaanse hof bericht dat hij bereid is de verdediging op zich te nemen. Het hof moet hem nog formeel als advocaat toelaten. Volgens Spong is het allerminst zeker dat het hof dat ook zal doen. De toelating van Nederlandse advocaten wordt streng beoordeeld.